Regulacija

Optimalan sustav grijanja te pripreme potrošne tople vode podrazumijeva primjenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora putem kojega se vrše sva potrebna podešavanja te prilagodba sustava individualnim potrebama krajnjega korisnika.

Primjena adekvatnog regulatora ili sobnog termostata je neophodna kako bi sustav grijanja radio efikasno.

 

Načelo rada regulatora zasniva se na kontinuiranom mjerenju aktualnih temperatura u prostoru te na usporedbi sa željenim vrijednostima. Na taj način sustav ima mogućnost samo-podešavanja te postizanje zadanih temperatura.

Prednosti korištenja Vaillant regulatora:

  • ušteda na troškovima grijanja
  • praktična kontrola temperature
  • rad u zavisnosti od sobne temperature
  • rad u zavisnosti od vanjske temperature

Vaillant Vam nudi regulator eRELAX sa kojim možete upravljati s grijanjem i toplom vodom putem Vašeg smartphonea kada ste i izvan Vašeg doma.